Participeren in plannen

Partiplan B.V. 2021 / Disclaimer / Sitemap / Realisatie: Fresh-Media

Organisatie  /  

bedrijfsprofiel

Acquisitie

De mensen die op deze afdeling werkzaam zijn, vertegenwoordigen het bedrijf. Zij proberen contacten te leggen met de verschillende instanties om zo het bedrijf te voeden met nieuwe producten en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Kortom, zij zijn het gezicht van Partiplan!

Marktonderzoek

De afdeling die boven op het nieuws zit. In welk marktsegment kan men zich het beste bewegen? Wat is de behoefte van de consument? Rentestanden, inflatie, valutaire ontwikkelingen en wat wordt er van overheidswege aan regelgeving opgelegd? Dit zijn enkele voorbeelden waar deze mensen altijd in geïnteresseerd zijn en wat voor Partiplan van essentieel belang is.

Bouwmanagement

Kwaliteit boven kwantiteit, dat staat bij Partiplan voorop. Een goede bouwbegeleiding en jarenlange ervaring op diverse bouwlocaties staan hiervoor garant.

Planontwikkeling

Bij projecten waar esthetica en architectonische vormgeving zwaar wegen, worden gerenommeerde architectenbureaus ingeschakeld. Het tekenwerk voor kleinschalige aanpassingen wordt door onze eigen tekenaars uitgevoerd met behulp van moderne computersystemen.

Werkvoorbereiding

Een hele belangrijke afdeling! Hier neemt men het maken van bestektekeningen voor haar rekening, bouwtekeningen worden grondig bestudeerd en gecontroleerd, zonodig gecorrigeerd en/of bijgesteld. Tevens worden begrotingen gecontroleerd en meer- en minderwerkvragen behandeld.

Secretariaat en administratie

Bestekken, koop-/aannemingsovereenkomsten en andere contracten worden allemaal in eigen beheer gemaakt. Het secretariaat zorgt voor de uitwerking hiervan. De administratie verzorgt de facturering, boekhouding, projectbewaking en nacalculatie. Tevens hebben zij ook de contacten met het notariaat.

Verkoopondersteuning

Uiteindelijk zal het produkt de markt op gaan. Binnen deze afdeling worden de verkoopbrochures, de planpresentaties en advertentie lay-outs samengesteld.

Bouwcoördinatie en Opleveringen

De begeleiding tijdens het bouwproces middels directievoering en toezicht wordt door eigen projectleiders en opzichters verricht. Opleveringen vinden eveneens met opzichters plaats na een daar aan voorafgaande voorschouw.